เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท

21 มิ.ย. 65 28

        วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะจากโครงการ เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ นำเยาวชนทั้งไทย และต่างชาติ จำนวน 40 คน เข้าเรียนรู้พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกอบเพชร  หาญพัฒนาพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ร่วมให้การต้อนรับ โดยทางคณะเข้าเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เยาวชนทุกคนได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง พร้อมชมนิทรรศการมีชีวิตที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เส้นทางนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ที่ได้เรียนรู้จากทฤษฎีสู่ฐานการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติที่สร้างความสุข สนุก เรียนรู้ชัด และปฏิบัติได้จริง ;เรียนรู้กันได้ทั้ง Onsite และ Online 

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด☎️ 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID : wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum