เรียนรู้นวัตกรรมของพ่อ กับโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร

11 ส.ค. 65 12

    วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ยกทีมกันมาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบหลักสูตร นวัตกรรมของพ่อ จัดเต็มทั้งการเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติกันในระยะเวลา 3 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ เรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโซน บ้านนวัตกรรมพลังงาน ที่เรียนรู้เรื่องราวของพลังงานทดแทน เกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้เรื่องการปลูกผักในพื้นที่จำกัดแบบคนเมือง เรียนรู้การทำนาโยนกล้า นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น นอกจากนี้ยังไปสนุกกันต่อกับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในเรื่อง ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส และในช่วงบ่ายจัดเต็มไปกับการเรียนรู้ผ่าน พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราก่อนเดินทางกลับ

    หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event หรือสอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum