เรียนรู้นอกห้องเรียนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับโรงเรียนทอรัก สมุทรปราการ

19 พ.ค. 66 22

        พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะจากโรงเรียน ทอรัก จังหวัดสมุทรปราการ ที่นำน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 – 6 มาเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 กับเรื่องราวของพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ผ่านหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่เรียนรู้กันตั้งแต่ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และลงมือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง

        โดยน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เลือกเรียนรู้ผ่านหลักสูตร ตามรอยพ่อ เรียนรู้กันในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านนิทรรศการโซนหลักการทรงงาน โซนตามรอยพ่อ และโซนสนองพระราชปณิธาน พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง คิดถึงมิลืมเลือน และสนุกไปกับกิจกรรมเรียนรู้ บล็อกสร้างจินตนาการ

        ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 เลือกเรียนรู้ผ่านหลักสูตร วิถีเกษตรของพ่อ เรียนรู้กันในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านนิทรรศการโซน หลักการทรงงาน โซนตามรอยพ่อ และโซนวิถีเกษตรของพ่อ พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง คิดถึงมิลืมเลือน เรียนรู้กันต่อกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โซนเกษตรพอเพียงเมือง 1 ไร่พอเพียง และเรียนรู้การทำนาโยน และแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมไปกับกิจกรรมสร้างเสริมความคิด กับกิจกรรมรากฐานแห่งความมั่นคง

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เลือกเรียนรู้ผ่านหลักสูตร นวัตกรรมของพ่อ เรียนรู้ไปกับพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านฐานการเรียนรู้ในโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โซนเกษตรอนาคต และโซนน้อมนำคำพ่อสอน พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส ภาพยนตร์แอนิเมชันที่ดัดแปลงมาจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องราวการเติบโตของไผ่รวก และทานตะวัน และเรียนรู้สุดพลังไปกับการฝึกปฏิบัติการทำนาดำและนาโยน

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เลือกเรียนรู้ผ่านหลักสูตร นวัตกรรมของพ่อ เรียนรู้ไปกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โซนเกษตรพอเพียงเมือง 1 ไร่พอเพียง และเรียนรู้เรื่องการทำนาโยน และการฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า ก่อนไปรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด กิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์

        สำหรับหน่วยงานไหนสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th/course-event หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum สอบถามรายละเอียด 02-529-2212 094-649-2333 087-359-7171