เรียนรู้วิถีเกษตรจากทฤษฎีสู่แปลงเกษตร

24 พ.ค. 65 22

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมจากมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (APCD) ในรูปแบบวิทยากรนำชมโดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ผ่านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร พร้อมด้วยภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ตามต่อด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ผ่านฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง และฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ฐานการเรียนรู้ที่ประยุกต์จากทฤษฎีสู่การเรียนรู้ในรูปแบบเชิงประจักษ์

        สำหรับโรงเรียน หรือหน่วยงานใด สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถดูรายระเอียดการสมัครได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event  หรือสอบถามทาง 094-649-2333 หรือ 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum