เรียนสนุก รู้จักประยุกต์ใช้ กับหลักสูตรเรียนรู้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

20 ก.ย. 65 16

        วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี พร้อมด้วยนักเรียนตัวน้อยจากโรงเรียนจันทศิริวิทยา กรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์เกษตรนักพัฒนาผ่านนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตามด้วยกิจกรรม สร้างสรรค์ความคิด ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ทั้งสนุก ได้ความรู้ และตื่นตาตื่นใจ ปิดท้ายความสนุกด้วยกิจกรรมลงมือปฏิบัติ อาทิ การทำนาดำ นาโยนกล้า น้องๆผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เห็นถึงการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้ในกับตนเองได้

      สำหรับหน่วยงานไหนสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเเพิ่มเติมได้ทาง https://www.wisdomking.or.th/th/course-event หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-529-2212   094-649-2333  087-359-7171