พิพิธภัณฑ์เกษตรจัดโครงการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรให้กับบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองตะขบ จ.ชัยนาท

6 ส.ค. 65 10

    วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรให้กับบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองตะขบ จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดชัยนาท "ไร่อุดมฝน" โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับ โดยช่วงเช้าทางคณะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานการเรียนเกษตรพอเพียงเมืองและฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง พร้อมฝึกปฏิบัติการปลูกผักคอนโด รับชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักและภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "แม่ลูกทำเกษตร" จากคู่แม่ลูกจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดชุมพร และรับฟังแนวคิดเรื่องการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟ ก่อนเดินทางกลับ