สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่น 8

20 มิ.ย. 65 70

        

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 8 เรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้อยู่แปลงจากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลา 4 เดือน ในพื้นที่จริง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี เรียนรู้แบบใกล้ชิดกับเกษตรกรต้นแบบ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเอง 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565

สัมภาษณ์ : วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 

ประกาศผล :  วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาเรียนรู้ : ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 - วันที่ 11 ธันวาคม 2565

ดาว์นโหลดใบสมัครคลิก