สุข สนุก สมวัย ที่พิพิธภัณฑ์การเกษรฯ

16 ก.ย. 65 5

        วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับคณะเข้าชมจากโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กทม. และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชะพันธ์ จ.ปทุมธานี ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้วิถีเกษตรแห่งการพึ่งพาตนเองทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์ในอาคาร และการลงมือปฏิบัติ ตอกย้ำว่าการทำเกษตรไม่ว่าวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้เพื่อนำรูปแบบการทำเกษตรไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตแห่งตน

หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด☎️ 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212